Вработување

КонTакTираjTе нЀ

Бидете дел од нашиот тим

Прилепска Пиварница е автентична деловна приказна која ја создаваат голем број генерации горди Пиварци. Чувството на гордост произлегува од силните брендови кои ги имаме, високата компаниска култура која сите нас нè поттикнува да го извлечеме најдоброто од себе како компанија и како професионалци. Доколку сакате да бидете дел од нашиот тим, пополнете ја формата за вработување.

ОГЛАС ЗА ПОГОНСКИ МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, ул.„Цане Кузманоски“ бр. 1 со ЕМБС 4071344, има потреба од проширување на тимот на позиција   ОГЛАС ЗА ПОГОНСКИ МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР     За компанијата: Прилепска пиварница А.Д. Прилеп...

ОГЛАС ЗА ХОРЕКА КОМЕРЦИЈАЛИСТ

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, ул.„Цане Кузманоски“ бр. 1 со ЕМБС 4071344, има потреба од проширување на тимот на позиција   ОГЛАС ЗА ХОРЕКА КОМЕРЦИЈАЛИСТ     За компанијата: Прилепска пиварница А.Д. Прилеп со...

ОГЛАС ЗА МАГАЦИНСКИ РАБОТНИЦИ – СПРЕМАЧИ ВО МАГАЦИН ЗА СКОПЈЕ

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, ул.„Цане Кузманоски“ бр. 1 со ЕМБС 4071344, има потреба од проширување на тимот на позиција   ОГЛАС ЗА МАГАЦИНСКИ РАБОТНИЦИ – СПРЕМАЧИ ВО МАГАЦИН ЗА СКОПЈЕ    Прилепска пиварница...

Оглас за вилушкарист – Скопје

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, ул.„Цане Кузманоски“ бр. 1 со ЕМБС 4071344, има потреба од проширување на тимот на позиција ОГЛАС ЗА ВИЛУШКАРИСТ За компанијата: Прилепска пиварница А.Д. Прилеп со континуирано инвестирање во производниот процес уште...