Пепси

Пепси

Газиран освежителен безалкохолен пијалак од растителен екстракт,
по лиценца на „Pepsi Cola International“.

Се полни во:
лименка од 0,33л, стаклена амбалажа од 0,25л, пластична амбалажа од 0,5л, пластична амбалажа од 1,25л, пластична амбалажа од 1,5л и пластична амбалажа од 1,75л.

0,33 л.

Лименка

0,25 л.

Стаклена амбалажа

0,5 л.

Пластична амбалажа

1,25 л.

Пластична амбалажа

1,5 л.

Пластична амбалажа

1,75 л.

Пластична амбалажа