Корпоративно управување

Прилепска пиварница

  • Управен одбор
  • Надзорен одбор
  • Документи

Сашко Самарџиоски

ПРЕТСЕДАТЕЛ


Панде Самарџиоска

ЧЛЕН

Димитар Тодороски

ЧЛЕН

Коста Мијоски

ЧЛЕН


Јане Ангелески

ЧЛЕН

Владимир Блажески

ЧЛЕН

Катерина Митреска

ЧЛЕН

Александар Чатлески

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Александар Димитријески

НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН

Методија Самарџиоски

ЧЛЕН