Миринда лимон

Миринда Лимон

Газиран освежителен безалкохолен пијалак со екстракт од лимон,
по лиценца на „Pepsi Cola International“.

Се полни во:
стаклена амбалажа од 0,25л, пластична амбалажа од 0,5 л, пластична амбалажа од 1,25л, пластична амбалажа од 1,5л и пластична амбалажа од 1,75л.

0,33 л.

Лименка

0,25 л.

Стаклена амбалажа

0,5 л.

Пластична амбалажа

1,25 л.

Пластична амбалажа

1,5 л.

Пластична амбалажа

1,75 л.

Пластична амбалажа