Златен Даб

Златен Даб

Висококвалитетно пиво со златножолта боја, со пријатна горчина и чист вкус, произведено од 11% пивска сладовина со содржина од 4,5% волуменски алкохол. Произведено од основни суровини: вода, слад, хмељ и пивски квасец.

Се полни во:
лименка од 0,33л, лименка од 0,5л, стаклена амбалажа од 0,33л, стаклена
амбалажа од 0,5л, пластична амбалажа од 1,5л и буре за точено пиво 25л.

0,33 л.

Лименка

0,5 л.

Лименка

0,33 л.

Стаклена амбалажа

0,5 л.

Стаклена амбалажа

1,5 л.

Пластична амбалажа

25 л.

Буре за точено пиво