Holsten

Holsten

Holsten Weizen традиционално потекнува од Баварија, кадешто веќе долго време
е омилено пиво помеѓу локалните љубители на добро пиво. Германскиот закон за
чистота на пивото од 1516 година, кој е составен од правила за производители на
пиво во Германија, пропишува дека пченичното пиво (Weiss beer) треба да содржи
најмалку 50% пченичен слад. Тој закон се почитува и денеспри производството на
Holsten Weizen.


Се полни во:
стаклена амбалажа во 0,5л.

0,5 л.

Стаклена амбалажа

Произведено во: У.Р.Б.Б. – РОМАНИЈА, под супервизија на ТУБОРГ ДАНСКА.
Увозник: Прилепска Пиварница АД, Цане Кузманоски 1, 7500 Прилеп, Република С.Македонија.