Крали Марко

Крали Марко

Крали Марко е вистинско македонско пиво со свеж изглед, синоним за уживање. Произведено по традиционален рецепт, Крали Марко е висококвалитетно светло пиво произведено од 11% пивска сладовина со содржина од 4,5% волуменски алкохол. Се произведува од основните суровини: вода, пивски слад, пивски квасец.

Се полни во:
лименка од 0,5л, стаклена амбалажа од 0,5л, пластична амбалажа од 1,5л и буре за точено пиво од 25л.

0,5 л.

Лименка

0,5 л.

Стаклена амбалажа

1,5 л.

Пластична амбалажа

25 л.

Буре за точено пиво