Истoриjа на Прилепска Пиварница

Истoриjа на Прилепска пиварница

Патот на квалитетот и традицијата од 1924 г. до денес

Со континуирано инвестирање во производниот процес уште од своето основање во 1924 година па до денес, „Прилепска Пиварница“ постојано го подобрува квалитетот на своите постојни производи и создава нови.

1952

Повторното активирање на погоните

Повторно активирање на погоните. Пиварницата
е реактивирана во рамки на претпријатието Црвени Стени.

1953

Се инсталира парен котел за варење на пивото.

1955

Пиварницата се издвојува од составот на Црвени Стени и оттогаш функционира како посебно претпријатие.

1924

Како почнавме

Основана е Прилепска Пиварница. Започната е изградбата на првиот индустриски капацитет во Прилеп – Пивара на местото викано Крбла, реон Чачорица.

1946

По завршување на Втората светска војна, новата власт го донела Законот за конфискација и тогаш Пиварата е конфискувана од нивните тогашни сопственици и престанува со работа.

istorija-ZlatenDab

1977

Во функција е пуштен објект со којшто
Пиварницата добива оптимален годишен капацитет
од 250.000 хл пиво (50.000.000 шишиња).

istorija-ZlatenDab-3

1991

Добиено е признание за најголема продажба на Pepsi, во апсолутен волумен, во регионот на поранешна Југославија и во Албанија.

1966

Производството достигнува до 42.000 хектолитри годишно, а најголемото производство e на црно и на светло пиво, “Крали Марко”.

1974

Одбележани се 50 години од основањето на Пиварницата

1979

Потпишан договор за ексклузивно право за производство и полнење на светските брендови Пепси-кола и Миринда.

1980

За првпат произведен интернационалниот пијалак пепси-кола (Pepsi Cola).

ks01-14

2013

Нова инвестиција од 7,5 милиони евра е реализирана во форма на комплетно нова линија за точење на стаклени шишиња на сите производи – и пиво и сокови.

2000

Лансирано е пивото „Златен Даб“, кое се карактеризира со висок и одличен вкус. Компанијата преминува во акционерско друштво со 100% приватен капитал.

2002

Проширување на асортиманот со добивање лиценца за производство на овошни сокови – нектари Пригат.

istorija-ZlatenDab-5

2023

Денес „Прилепска Пиварница“ е во приватна сопственост. Инвестициите во високата технологија ја направија и една од најмодерните пиварници на Балканот. Годишниот капацитет на варилницата е 582.000 хектолитри пиво годишно. Покрај тоа, сѐ уште ги полни лиценцните пијалаци Pepsi, Mirinda, 7UP.

Истoриjа на Прилепска пиварница

Патот на квалитетот и традицијата од 1924 г. до денес

Со континуирано инвестирање во производниот процес уште од своето основање во 1924 година па до денес, „Прилепска Пиварница“ постојано го подобрува квалитетот на своите постојни производи и создава нови.

1924

Како почнавме

Основана е Прилепска Пиварница. Започната е изградбата на првиот индустриски капацитет во Прилеп – Пивара на местото викано Крбла, реон Чачорица.

1946

По завршување на Втората светска војна, новата власт го донела Законот за конфискација и тогаш Пиварата е конфискувана од нивните тогашни сопственици и престанува со работа.

istorija-ZlatenDab

1952

Повторното активирање на погоните

Повторно активирање на погоните. Пиварницата
е реактивирана во рамки на претпријатието Црвени Стени.

1953

Се инсталира парен котел за варење на пивото.

1955

Пиварницата се издвојува од составот на Црвени Стени и оттогаш функционира како посебно претпријатие.

1966

Производството скока на 42.000 хектолитри годишно, а најголемото производство e на црно и на светло пиво, “Крали Марко”.

1974

Одбележани се 50 години од основањето на Пиварницата

1977

Во функција е пуштен објект со којшто
Пиварницата добива оптимален годишен капацитет
од 250.000 хл пиво (50.000.000 шишиња).

istorija-ZlatenDab-3

1979

Потпишан договор за ексклузивно право за производство и полнење на светските брендови Пепси-кола и Миринда.

1980

За првпат произведен интернационалниот пијалак пепси-кола (Pepsi Cola).

ks01-14

1991

Добиено е признание за најголема продажба на Pepsi, во апсолутен волумен, во регионот на поранешна Југославија и во Албанија.

2000

Лансирано е пивото „Златен Даб“, кое се карактеризира со висок и одличен вкус.

2002

Проширување на асортиманот со добивање лиценца за производство на овошни сокови – нектари Пригат.

2013

Нова инвестиција од 7,5 милиони евра е реализирана во форма на комплетно нова линија за точење на стаклени шишиња на сите производи – и пиво и сокови.

istorija-ZlatenDab-5

2023

Денес „Прилепска Пиварница“ е во приватна сопственост. Инвестициите во високата технологија ја направија и една од најмодерните пиварници на Балканот. Годишниот капацитет на варилницата е 582.000 хектолитри пиво годишно. Покрај тоа, сѐ уште ги полни лиценцните пијалаци Pepsi, Mirinda, 7UP.