Пепси Макс

Пепси Макс

Газиран освежителен безалкохолен пијалак без шеќер, по лиценца
на „Pepsi Cola International“.

Се полни во:
стаклена амбалажа од 0,25 л., лименка од 0,33л и пластична амбалажа од 1,5л.

0,33 л.

Лименка

0,25 л.

Стаклена амбалажа

1,5 л.

Пластична амбалажа