Aqua Viva

Aqua Viva

Aqua Viva е негазирана природна минерална вода со оптимално избалансиран однос на минерали, соли и олигоелементи кои овозможуваат правилно одвивање на метаболизмот на телесните течности, а со тоа и подобра рехидратација.

Се полни во:
пластична амбалажа од 2,5л, пластична амбалажа од 1,5л, пластична амбалажа од 0,75л, пластична амбалажа од 0,5л, стаклена амбалажа од 0,75л, и стаклена амбалажа од 0,25л.

0,25 л.

Стаклена амбалажа

0,75 л.

Стаклена амбалажаa

0,5 л.

Пластична амбалажа

0,75 л.

Пластична амбалажа

1,5 л.

Пластична амбалажа

2,5 л.

Пластична амбалажа

Произведено во: Књаз Милош АД, Аранџеловац Р. Србија

Овластен увозник за Р.С. Македонија: Прилепска Пиварница АД, Цане Кузманоски 1, 7500 Прилеп.