Златен Даб Добитник на 1.000.000 денари

Прилепска Пиварница му честита на среќниот добитник на главната награда – 1.000.000 денари – во наградната игра на Златен Даб 2014!

Zlaten-Dab-2014-1.000

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.