Играј со Даб за милион денари

„Играј со Даб за милион денари“ е наградна игра која трае од 15 јуни до 16 август 2015 г. Учествува секој над 18 години што ќе испрати 5 капачиња Златен Даб 0.33 или 0.5 или 3 од 1.5л. на адреса Цане Кузманоски бр.1, 7500 Прилеп.

Повеќе податоци на www.zlatendab.com.mk.

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.