Со континуирано инвестирање во производниот процес уште од своето основање во 1924 година па до денес, „Прилепска Пиварница“ АД постојано го подобрува квалитетот на своите постојни производи и создава нови.

Во моментов имаме потреба од проширување на нашиот тим, на позиција:
Референт во финансова оператива – Прилеп

Потребни квалификации:
 • ВСС – Економски факултет
 • Претходно работно искуство минимум една година но не ограничено на истото
 • Искуство во книговодствено биро или сектор финансии ќе се смета за предност
 • Напредно познавање на работа со компјутери
 • Возачка дозвола Б – категорија

Одговорности и задачи:

 • Секојдневно ги изготвува потребните извештаи според побарувањата на управните и раководните орагни и претпоставените
 • Подготовка на инструментите за обезбедување на плаќањето (налози за плаќање, меници, чекови, договори за цесии, компензации и сл.) и води евиденција за истите
 • По потреба изготвува извештаи за ненаплатени побарувања и обврските према доверителите, и е одговорен за точноста на истите
 • Редовно контактира со доверителите и должниците, води преписка, припрема опомени и тужби со соодветна документација и ги доставува до општиот сектор во АД, изготвува каматни листи за ненавремените наплати, проверка на каматните листи од доверителите и е одговорен за точноста на истите
 • Работи самостојно и врши усогласување на евиденциите со должниците и доверителите
 • Извршува и други работи самостојно или по устен и писмен налог на претпоставените, со цел за законско, уредно и ажурно измирување на обврските и наплата на побарувањата

Посакувани способности и вештини:

 • Самомотивираност
 • Посветеност, одговорност и доверливост
 • Тимско работење и соработка
 • Стремење кон развој и континуирано учење
 • Почитување на зададени рокови

Ние нудиме:

 • Месечни бонуси согласно поставени и остварени таргети
 • Работно време од 08 до 16 часот

Ве покануваме да ја доставите Вашата Професионална Биографија (CV)
​на маил hr@pripiv.mk

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

Огласот е валиден до 25.12.2019

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.