Годишно собрание на акционери 2017

Годишното Собранието на акционери на Прилепска пиварница АД – Прилеп ќе се одржи на ден 29.05.2017 година (понеделник) со почеток во 15:00 часот, во Ресторанот во седиштето на друштвото ул. “Цане Кузманоски” бр.1 Прилеп.

Во Јавниот повик е содржан дневниот ред за Собранието.

Повик за годишно собрание на акционери 29 05 2017 година [за 2016]

За сите документи ве молиме кликнете овде

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.