Соопштенија

НАГРАДА ЗА ПОСВЕТЕНОСТ – УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО БИЗНИСОТ

11. Декемеври 2019

Прилепска пиварница освои значајна награда, годинава се додели за прв пат, на Меѓународниот ден на човекови права, во рамки на проектот „Поттикнување на принципите на бизнис и човекови права“, финансиран од Делегацијата на Европската Унија во земјава, а спроведуван од невладината и непрофитна организација Конект, во партнерство со Бизнис Конфедерацијата и во соработка со Мрежата на Глобалниот договор на Обединетите Нации.

Проектот има за цел да ги истакне позитивните примери и со тоа да ја поттикне и промовира посветеноста на Прилепска Пиварница за континуирано унапредување на човековите права преку нивните политики, оперативните практики и комуникацијата. Проектот е особено посветен на мисијата компаниите своите практики да ги усогласуваат со „Водечките принципи за бизнис и човекови права на ОН“ и со „Целите за одржлив развој“.

Кодексот е обврзувачки за сите вработени на сите хиерарски нивоа со цел компанијата да делува според принципите на општествено одговорно работење со особена грижа за унапредување на човековите и работничките права, заштитата на животната средина, антикорупциското делување и коропративното управување и лидерство, наградата ја подигна Искра Трајкоска менаџер за човечки ресурси, заблагодарувајќи се за наградата.