Прилепска Пиварница

Централа

 • Адреса
 • Цане Кузманоски 1
 • 7500 Прилеп
 • Република Македонија
 • Телефон +389 48 421 450
 • Факс +389 48 426 551
 • E-Mail centrala@pripiv.mk

Лице одговорно за контакт со инвеститори

 • Сашко Самарџиоски
 • Телефон +389 48 426 551
 • E-Mail sasko@pripiv.com.mk

Оддели

 • Продажба +389 2 2550 902 prodazba@pripiv.mk
 • Маркетинг +389 48 421 450 ext 102 marketing@pripiv.mk
 • Логистика +389 48 425 192 logistics@pripiv.mk
 • Финансии +389 48 434 841 smetkovodstvo@pripiv.com.mk
 • Сметководство +389 48 421 450 ext 113 smetkovodstvo@pripiv.com.mk
 • Општ и правен сектор +389 48 421 450 ext 135 legal@pripiv.mk
 • Електро одржување +389 48 421 450 ext 122 electro@pripiv.com.mk
 • Машинско одржување +389 48 421 450 ext 121 tehno@pripiv.com.mk
 • IT +389 48 400 200 it@pripiv.mk

Географска поделеност

 • Прилеп +389 48 425 192 prilep@pripiv.mk
 • Скопје +389 2 2550 902 skopje@pripiv.mk

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.