ОГЛАС ЗА ВИЛУШКАРИСТ – СКОПЈЕ

  Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, ул.„Цане Кузманоски“ бр. 1 со ЕМБС 4071344, има потреба од проширување на тимот на позиција: …

ОГЛАС ЗА МАГАЦИНСКИ РАБОТНИК – Скопје

Со континуирано инвестирање во производниот процес уште од своето основање во 1924 година па до денес, „Прилепска Пиварница“ АД постојано …

Раководител на електро одржување – Прилеп

Со континуирано инвестирање во производниот процес уште од своето основање во 1924 година па до денес, „Прилепска Пиварница“ АД постојано …

Комерцијалист – Кочани

Со континуирано инвестирање во производниот процес уште од своето основање во 1924 година па до денес, „Прилепска Пиварница“ АД постојано …
Прилепска Пивара е автентична деловна приказна која ја создаваат голем број генерации горди Пиварци. Чувството на гордост произлегува од силните брендови кои ги имаме, високата компаниска култура која сите нас нè поттикнува да го извлечеме најдоброто од себе како компанија и како професионалци.Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.