Златен Даб 1.000.000 денари

Наградната игра „Играј со Даб за милион денари“ заврши со извлекување на главната награда. Добитник е Александар Наумовски од Теарце, Тетово.

Повеќе податоци за добитниците можете да добиете овде

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.