PEPSILand iPhone 6 Добитници

Првиот добитник на iPhone 6 во Pepsi Land е извлечен!

Продолжи да уживаш со Pepsi, Mirinda и 7up и секој ден во 15ч. очекувај iPhone 6.

За понатамошни информации и учество ве молиме посетете ја Pepsi Македонија.

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.