PEPSILand iPhone 6 Секој Ден

PEPSILand iPhone 6 Секој Ден е наградна игра која трае од 01.06.2015 до 19.07.2015, со дневни извлекувања од 08.06.2015 до 19.07.2015 (42 дена = 42 iPhone телефони!).

За понатамошни информации и учество ве молиме посетете ја Pepsi Македонија.

pepsi_iphone_6

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.