3-та Ноемвриска награда

По повод 70 годишнината од ослободувањето, на свечената седница на Советот на општинава, беа доделени 3-то Ноемвриските награди за достигнувања во изминатиот период.

Наградата за животно дело, по повод З-ти Ноември – Денот на ослободувањето на Прилеп се додели на Кирил Самарџиоски, заради успешно раководење со „Прилепската Пиварница“ која од мала фабрика со мануелно производство прерасна во капацитет кој што е еден од најсовремените во својата област.

Слики од доделувањето

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.