WINNER OF 2014 ZLATEN DAB PRIZE WINNING GAME

Prilep Brewery congratulate the lucky winner of the Grand Prize – 1.000.000 denars – of the Zlaten Dab 2014 Prize Winning Game!

Zlaten-Dab-2014-1.000

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.