Со континуирано инвестирање во производниот процес уште од своето основање во 1924 година па до денес, „Прилепска Пиварница“ АД постојано го подобрува квалитетот на своите постојни производи и создава нови.

Во моментов имаме потреба од проширување на нашиот тим, на позиција:
Машинобравар

Потребни квалификации:
 • ССС или КВ работник
 • Пожелно е минимум 2 година искуство во одржување
 • Возачка дозвола Б – категорија

Одговорности и задачи:

 • Врши навремено отстранување на дефектите во текот на производството и после него.
 • Врши превентивно одржување на машините и опремата
 • Врши подмачкување на машините
 • Врши редовно евидентирање на активностите што ги направил.
 • Учествува во изведувањето на машинските конструкци и инсталации
 • По потреба заварува машински и челични конструкции
 • Врши работа по усмен и писмен налог на шефот на машинско одржување и раководителот
  на точилница и е одговорен пред истите
 • По извршената работа ги доведува машините и работниот простор во состојба која ги
  затекнал пред извршувањето на работните задачи.
 • Ги применува пропишаните мерки за заштита при работа.

Ние нудиме:

 • Работно време во смени (прва и втора)

Ве покануваме да ја доставите Вашата Професионална Биографија (CV) ​на маил hr@pripiv.mk

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

Огласот е валиден до 16.02.2020

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.