ГОЛЕМА НАГРАДНА ИГРА НА ПРИЛЕПСКА ГАЗОЗА!

Испрати го кодот од под златното капаче од специјално обележаните промотивни пакувања „Прилепска газоза“ во ПЕТ амбалажа од 0,5 л, 1,25 л или 1,5 л, преку СМС порака на телефонскиот број 14774 или на Gazoza-профилот на Вибер и играјте за 365,000 денари главна награда или за ајфон или електирчен тротинет!

Наградната игра започнува на 15 aвгуст 2019 година и трае до 30 септември 2019 година и извлекувањата ќе бидат на 26.08.2019 година, 02.09.2019 година, 09.09.2019 година, 16.09.2019 и 01.10.2019 година.

Сите извлекувања ќе бидат во 13.00 часот.

За подетални информaции можете да ги прочитате правилата на следниот линк.

 

 

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.