Голема НАГРАДНА ИГРА на Прилепска Газоза!

Испрати 5 (пет) капачиња од Прилепска Газоза 0,5, 1,25 или 1,75 L заедно со твоето име, презиме, адреса и телефонски број на Прилепска Пиварница, ул. Цане Кузманоски Бр. 1 на поштенски фах 268, 7500 Прилеп во периодот од 15 август до 30 септември 2018 година и учествувај во наградната игра за да освоиш автомобил FIAT 500 или iPhone, велосипед, инстант камера или JBL Bluetooth звучник.

За подетални информaции можете да ги прочитате правилата на следниот линк.

 

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.