Собрание на акционери 18.12.2017

Собранието на акционери на Прилепска пиварница АД – Прилеп ќе се одржи на ден 18.12.2017 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, во Ресторанот во седиштето на друштвото ул. “Цане Кузманоски” бр.1 Прилеп.

За сите документи ве молиме кликнете овде.

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.