Annual Shareholders Meeting 2017

Prilepska Pivarnica Annual Shareholders Meeting has been held at Prilepska Pivarnica Meeting Hall on Monday, 29th of May, 2017, starting at 15:00h.

Известување за одржано собрание на акционери 2017 година

For all documents please click here.

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.