Годишно собрание на акционери 2017

Годишното Собранието на акционери на Прилепска пиварница АД – Прилеп се одржа на ден 29.05.2017 година (понеделник) со почеток во 15:00 часот, во Ресторанот во седиштето на друштвото ул. “Цане Кузманоски” бр.1 Прилеп.

Известување за одржано собрание на акционери 2017 година

За сите документи ве молиме кликнете овде.

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.