Annual Shareholders Meeting 2017

Prilepska Pivarnica Annual Shareholders Meeting will be held at Prilepska Pivarnica Meeting Hall on Monday, 29th of May, 2017, starting at 15:00h.

Public Announcement contains Meeting Agenda.

Повик за годишно собрание на акционери 29 05 2017 година [за 2016]

For all documents please click here

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.